oficiální eshop značky Andrie
Vyhledávání Menu
Košík0 Kč0

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.

Andrie na
Facebooku
Linka pro zákazníky eshopu: Pondělí až pátek 8:00 - 15:00 +420 720 946 653

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

V souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme níže uvedené informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem je budeme využívat.

 

Ujišťujeme Vás, že osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové procesy a opatření, které minimalizují možnost jejich zneužití. S osobními údaji neobchodujeme a pokud je poskytujeme třetím stranám je to vždy v souladu s požadavky legislativy.

 

 

1. Naše identifikační a kontaktní údaje

Andrie s.r.o.; Na Rynku 1138, 686 04 Kunovice; IČ:25512803

email: andrie@iol.cz;  email: eshop@andrie.cz; www.andrie.cz

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů: Pavel Smolík, jednatel společnosti.

 

 

2. Jakými způsoby a v jakých případech osobní údaje zpracováváme

 

2.1  Používání internetových stránek a cookies

I naše webové stránky využívají malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Cookie je datový soubor, který se z naší webové stránky ukládá do Vašeho elektronického zařízení (PC/NTB/tablet/chytrý telefon…).  Tento soubor identifikuje specifické informace, které mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, stránka, ze které návštěvník přišel, navštívené stránky a produkty, typ použitého prohlížeče a HW.  Funkčnost souborů cookies je buď ukončena na konci internetové relace po odpojení zařízení od webových stránek nebo vyprší po určité stanovené době.

2.2  Cookies a ochrana osobních údajů

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Soubory cookies vždy používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.

 

 

 

2.3  Druhy souborů cookies a důvody jejich využití

Většinou používáme tyto typy souborů cookies které:

  • Vám pomáhají webové stránky užívat. Zjišťují, jestli jste přihlášeni a pokud ano usnadní Vám přístup do našeho e-shop, nastaví odpovídající prostředí a funkce, hlídají stav nákupního košíku, zajišťují, že se nemusíte přihlašovat stále znovu.
  • Vám umožňují vyjádřit svůj názor například na sociálních sítích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete nebo tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze.
  • Nám pomáhají zjišťovat co vyhledáváte, takže při Vašem internetovém brouzdání se zobrazené reklamy budou více týkat Vašich preferencí.
  • Nám pomáhají porozumět nákupnímu chování Vás-našich zákazníků a návštěvníků. Na základě těchto analýz neustále vylepšujeme nejen naše webové stránky, ale také nabídku našich produktů a služeb tak, aby nakupování pro Vás bylo co nejsnazší a nejpříjemnější.

Konkrétně používáme cookies Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc..   Naše firma nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008

Naše webové stránky rovněž využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“. Další informace naleznete na https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/.

2.4  Souhlas s používáním cookies

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

2.5  Když chcete použití souborů cookies zakázat

Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče. Příklady nastavení u nejužívanějších prohlížečů jsou zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

2.6  Nákup bez registrace

Při nákupu bez registrace zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Jméno, příjmení a adresu, na kterou má být zboží doručeno telefonní číslo, e-mail, objednané a dodané zboží.

Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží na požadovanou adresu.

Doba evidence Vašich osobních údajů v našem systému je stanovena na 2 roky od poslední Vámi učiněné objednávky.

Takto stanovená doba vychází z potřeby disponovat osobními údaji při vyřizování případné reklamace.

Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje z našeho sytému vymazány a v naší evidenci zůstávají pouze osobní údaje stanovené platnou legislativou. Jedná se především o údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci.

 

2.7  Věrnostní program

Věrnostní program Vám umožňuje čerpat různé výhody včetně slev a je tedy naším oprávněným zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje po celou dobu, kdy budete využívat náš věrnostní program.

Při nákupu prostřednictvím věrnostního programu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Přihlašovací heslo, jméno, příjmení, adresu, na kterou má být zboží doručováno telefonní číslo, e-mail, objednané a dodané zboží.

Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží na požadovanou adresu a pro získání výhod z věrnostního programu.

Doba evidence vašich osobních údajů v našem systému je stanovena na 5 let od poslední Vámi učiněné objednávky.

Takto stanovená doba vychází z potřeby disponovat osobními údaji pro načítání věrnostních bodů v souladu s podmínkami věrnostního programu.

Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje z našeho sytému vymazány a v naší evidenci zůstávají pouze osobní údaje stanovené platnou legislativou. Jedná se především o údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci.

2.8  Osobní údaje stanovené platnou legislativou

Údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci. Doklady o platebních transakcích, potvrzení plateb, čísla účtů, některé údaje o platebních kartách. Archivační lhůty těchto dokladů jsou legislativně stanoveny.

 

3.  Zpracovatelé osobních údajů

 

Legislativa umožňuje svěřit zpracování osobních údajů zpracovateli. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě smlouvy osobní údaje pro správce zpracovává. Tento postup používá i naše firma a to především v oblasti provozování e-shop, marketingových a reklamních služeb, externích dopravců a doručitelů. 

Zpracovatel je rovněž povinen zajistit ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a garantovat ji správci písemnou smlouvou.

3.1   Provozování e-shop

Provoz systému e-shopu zajišťuje:

Simplia, s.r.o.; IČO:          28486820 Spisová značka: C 145141 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha

3.2   Reklamní  a marketingové služby zajišťuje

Hi Promotion s.r.o. IČO: 03235203; Spisová značka: C 84120 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Banskobystrická 391/70, Řečkovice, 621 00 Brno

3.3   Externí dopravci a doručitelé

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

 

4.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud naše firma zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, souhlas je vždy dobrovolný a je možné jej kdykoliv odvolat stejně jednoduchým způsobem jako jej učinit. Souhlas zůstává v platnosti po dobu stanovenou souhlasem nebo dokud jej neodvoláte. 

 

4.2  Vyjádření souhlasu

Pro konkrétní zpracování osobních údajů je vždy vystaven konkrétní souhlas s tímto zpracováním. Vždy obsahuje minimálně tyto informace:

  • výčet osobních údajů, které hodláme zpracovávat,
  • účel pro který osobní údaje hodláme zpracovávat,
  • případné příjemce osobních údajů,
  • dobu platnosti souhlasu,
  • možnost odvolání souhlasu,
  • odkaz na informace o zpracování osobních údajů.

4.3  Odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na dodání zboží, využívání výhod věrnostního programu nebo jiné využívání našich služeb.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat na firemní e-mail. Po tomto odvolání již nebudeme dál zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v souhlasu. Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

 

5.  Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, odstranění takového závadného stavu. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.